start  |  mail  |  szkoła 

Biblioteka Szkolna
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim

Szkoła Podstawowa nr 4  |  Aleksandrów Łódzki  |  Historia Aleksandrowa

Strona główna

Biblioteka

Koło regionalne

Kontakt e-mail

Aktywność koła regionalnego na forum szkoły

Projekt edukacyjny "Historie u Fabrykanta" 

W czerwcu 2013 roku przystąpiliśmy do projektu „Historie u Fabrykanta – zabytki, świadkowie rewolucji przemysłowej”, realizowanego przez Fundację Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundację Instytut Działań Twórczych. Uczniowie obecnej klasy VA i VC brali udział w warsztatach poprowadzonych przez edukatorki fundacji. Młodzież poznała podstawy tradycyjnych technik tkackich oraz zabawy podwórkowe sprzed 150 lat. Projekt ten kontynuowany był w bieżącym roku szkolnym. W październiku uczniowie z koła regionalnego wzięli udział w konkursie plastycznym polegającym na wykonaniu kolażu przedstawiającego lokalny zabytek pochodzący z okresu rewolucji przemysłowej, w którym zajęli I miejsce. Nagrodą była wycieczka na Księży Młyn w Łodzi. Ostatnim punktem projektu były warsztaty regionalne przygotowane przez opiekuna projektu p. Marzenę Wlazłowicz-Pietras, które przeprowadzone zostały w klasie IVB i VIB. Lekcja miała na celu uświadomienie uczniom sytuacji gospodarczej i demograficznej Aleksandrowa na tle regionu łódzkiego w I poł. XIX w. Uczniowie podzieleni zostali na 8 grup. Każda wylosowała do ułożenia puzzle z zabytkami i symboliką miasta (herb miasta). Dzieci korzystając z planu miasta odgadywały nazwę wylosowanego zabytku i jego lokalizację. Następnym punktem lekcji były karty pracy. Każda grupa otrzymała kartę tematycznie odpowiadającą wylosowanym puzzlom. Korzystając z informacji zamieszczonych w karcie dzieci uzupełniały tabelkę zawierającą informacje o prezentowanym zabytku np.: data powstania, przeznaczenie, obecna funkcja, cechy charakterystyczne. Każda grupa wybierała lidera, który miał za zadanie zaprezentować wyniki pracy zespołowej. Na potrzeby lekcji przygotowana została prezentacja multimedialna o Aleksandrowie Łódzkim, która uzupełniała wiadomości przekazywane przez dzieci. W karcie pracy znalazły się następujące zabytki: Ratusz Miejski, Jatki Miejskie, Kościół ewangelicko-augsburski, Kościół św. Rafała, domy tkaczy, pastorówka, Park Miejski, herb miasta. Uczniowie na zakończenie spotkania odczytali dane z wykresu słupkowego prezentujące stan ludności Aleksandrowa, Łodzi i Zgierza w roku 1822 (Aleksandrów zajmujący I miejsce pod względem liczby ludności). Podsumowaniem zajęć było wspólne przygotowanie mapy myśli, która pomogła zebrać, powtórzyć i utrwalić wiadomości z lekcji. Udział w projekcie nie tylko pogłębił wiedzę historyczną dzieci o swojej „małej Ojczyźnie”, ale również przyczynił się do rozwijania ich zdolności plastycznych i umiejętności współpracy w zespole.

 

Nasza grupa w składzie Zuzanna Górska, Karolina Kozanecka, Karolina Bielecka i Kamila Kędzia przygotowały pracę przedstawiającą Willę Alberta Stillera z 1908 r.-właściciela fabryki pończoszniczej z charakterystyczną magnolią. Zabytek wykonany został z kawałeczków tkanin, włóczek, tasiemek co nawiązuje do historii regionu jako ośrodka przemysłu tekstylnego. Tło powstało przy wsparciu koła historycznego.   Jury w składzie: p. Maja Osińska (koordynator Projektu), p. Anna Marta Wilczkowska (artysta plastyk), p. Gabriela Zajfert (edukatorka Fundacji FERSO) oraz p. Liliana Misiak-Kuźbik (edukatorka Instytutu Działań Twórczych) spośród 12 prac wyłoniło 3 zwycięskie, wśród których znalazła się nasza willa. Dwie pozostałe nagrodzone prace wykonane zostały przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim oraz ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów na stronie biblioteki szkolnej !  

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wycieczki do Łodzi na stronie biblioteki szkolnej !  

opracowanie 2013 © Marzena Wlazłowicz-Pietras

projekt: www.atcsites.com