start  |  mail  |  szkoła 

Biblioteka Szkolna
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim

Szkoła Podstawowa nr 4  |  Aleksandrów Łódzki  |  Historia Aleksandrowa

Strona główna

Biblioteka

Koło regionalne

Kontakt e-mail

Regulaminy biblioteki SP4

Regulamin czytelni

1. Czytelnia szkolna otwarta jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2. Ze zbiorów czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

3. Uczniowie przebywający w czytelni szkolnej pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki szkolnej (wypożyczalni i czytelni).

5. Zbiory czytelni należące do księgozbioru podręcznego (słowniki, encyklopedie, albumy itp.) oraz zbiory audiowizualne udostępniane są czytelnikowi tylko na miejscu (w czytelni), z wyjątkiem nauczycieli wypożyczających zbiory na lekcje.

6. Ze zbiorów należących do księgozbioru podręcznego i audiowizualnego czytelnik korzysta za pośrednictwem nauczyciela biblioteki.

7. Przebywający w czytelni szkolnej zobowiązani są do zachowania ciszy.

8. Do dyspozycji osób przebywających w czytelni szkolnej pozostają zbiory biblioteczne, które po zakończonej pracy czytelnik zobowiązany jest odnieść w miejsce wskazane przez bibliotekarza.

9. Czytelnik odpowiada materialnie za książki, czasopisma i inne dokumenty, z których korzysta. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia materiałów bibliotecznych, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia materiałów o równej wartości. Dopuszczalne jest odkupienie innej pozycji - wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

10. Uczniom nie wolno korzystać z działu nauczycielskiego.

11. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.

12. W czytelni istnieje całkowity zakaz spożywania napojów i posiłków.

13. Do dyspozycji przebywających w czytelni jest sprzęt MCI, którego wykorzystanie określa odrębny regulamin.

 

Regulamin wypożyczalni (zobacz) 

Regulamin pracowni multimedialnej (zobacz)

Opracowanie 2013 © Marzena Wlazłowicz-Pietras

projekt: www.atcsites.com